21 augustus 2019

Wat betekent de WAB voor uitzendkrachten?

Per 1 januari gaat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in. Het doel van deze wet is om belangrijke knelpunten in de huidige arbeidsmarkt op te lossen, ook voor uitzendkrachten. In het kort zou de wet meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en betere begeleiding moeten bieden. Maar wat betekent dit voor jou als uitzendkracht nou echt, en hoe gaat ROVINIJ hiermee om?

De belangrijkste punten van de WAB voor uitzendkrachten

Transitievergoeding

Met de komst van de WAB heb je vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Je ontvangt een transitievergoeding wanneer je wordt ontslagen of zelf ontslag neemt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Voorheen had je pas na 24 maanden recht op deze transitievergoeding. Per 1 januari geldt dit dus vanaf de eerste dag in dienstverband. Uiteraard ontvang je die vergoeding ook na einde dienstverband bij ROVINIJ.

Langdurige contracten

Een van de voornaamste doeleinden van de WAB is de drempel wegnemen bij werkgevers om medewerkers een vast contract aan te bieden. ROVINIJ zet zich altijd al in voor langdurige contracten en langdurige samenwerkingen met medewerkers.

Waarom juist nu voor ROVINIJ kiezen?

Wij zetten ons graag in voor de veranderende rechten van medewerkers en blijven daarom altijd alle wet- en regelgeving volgen. Zo dus ook de WAB! Wil je een keer kennismaken met ons en meer te weten komen over hoe wij jou voor langere tijd aan een baan kunnen helpen? Kom gerust een keer langs!

Maak hier een afspraak