Disclaimer voor ROVINIJ Groep Nijmegen

ROVINIJ Groep Nijmegen verleent u hierbij toegang tot de website www.rovinij.nl en
nodigt u uit deze website te bezoeken.

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze disclaimer, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze disclaimer niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van www.rovinij.nl. Door de webpagina(’s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
ROVINIJ Groep Nijmegen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te
hoeven doen.

 

Inhoudsrechten

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. ROVINIJ Groep Nijmegen kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen. ROVINIJ Groep Nijmegen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt ROVINIJ Groep Nijmegen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor
kan ontstaan.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Specifiek voor prijzen en andere informatie over dienstverlening op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ROVINIJ Groep Nijmegen.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ROVINIJ Groep Nijmegen. Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij ROVINIJ Groep Nijmegen.

 

Disclaimer voor ROVINIJ Groep Nijmegen

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ROVINIJ Groep Nijmegen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke diensten en/of producten anders aangegeven is.

 

Privacy

ROVINIJ Groep Nijmegen respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze website zo veilig mogelijk gebeurt. Hiertoe heeft ROVINIJ Groep Nijmegen een privacy reglement opgesteld dat voldoet aan eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. ROVINIJ Groep Nijmegen hoeft daarover aan u geen mededeling doen.

“ROVINIJ Groep Nijmegen” bestaat uit ROVINIJ Beheer B.V. en de ondernemingen waarin zij direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, ook wel genoemd haar werkmaatschappijen, waaronder tenminste vallen:

Statutaire naam  Datum oprichting HR Arnhem
ROVINIJ Beheer B.V. 12 februari 1993 10038901
B.V. ROVINIJ Projectgroep 7 december 1990 10035084
B.V. ROVINIJ Projectbureau 2 7 december 1990 10035085
B.V. ROVINIJ Uitzendgroep 18 november 1991 10036272
B.V. ROVINIJ Adviesgroep 19 oktober 1993 10039495