ROVINIJ's disclaimer

ROVINIJ verleent hierbij toegang tot de website www.rovinij.nl en nodigt jou uit deze website te bezoeken.

Disclaimer

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken ga je akkoord met deze disclaimer, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien je deze disclaimer niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij jou af te zien van gebruik van de website.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van www.rovinij.nl. Door de webpagina(’s) te gebruiken stemt je in met deze disclaimer.
ROVINIJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Inhoudsrechten

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. ROVINIJ kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacy maatregelen hebben getroffen. ROVINIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt ROVINIJ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Beperkte aansprakelijkheid

Specifiek voor prijzen en andere informatie over dienstverlening op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ROVINIJ.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ROVINIJ. Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij ROVINIJ.

Disclaimer voor ROVINIJ Groep Nijmegen

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ROVINIJ Groep Nijmegen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke diensten en/of producten anders aangegeven is.

Privacy

ROVINIJ respecteert jouw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze website zo veilig mogelijk gebeurt. Hiertoe heeft ROVINIJ een privacy reglement opgesteld dat voldoet aan eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. ROVINIJ Groep Nijmegen hoeft daarover aan u geen mededeling doen.

“ROVINIJ Groep Nijmegen” bestaat uit ROVINIJ Beheer B.V. en de ondernemingen waarin zij direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, ook wel genoemd haar werkmaatschappijen, waaronder tenminste vallen:

Statutaire naam  Datum oprichting HR Arnhem
ROVINIJ Beheer B.V. 12 februari 1993 10038901
B.V. ROVINIJ Projectbureau 2 7 december 1990 10035085
B.V. ROVINIJ Uitzendgroep 18 november 1991 10036272
B.V. ROVINIJ Adviesgroep 19 oktober 1993 10039495

 

Contact opnemen

Ontvang vacatures direct in je mailbox