Privacystatement ROVINIJ dé zaak van mens en werk

ROVINIJ hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers van haar website. Als je ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan respecteren en beschermen wij jouw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons privacybeleid

Welkom op de site van ROVINIJ dé zaak van mens en werk.
ROVINIJ is gevestigd te Nijmegen, Van Schaeck Mathonsingel 6, postcode 6512 AP, Kamer van Koophandel nummer 10038901.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder je persoonsgegevens achter te laten. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer/device. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij jezelf via onze website inschrijft of aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op openbare websites waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we jou benaderen met de vraag of je interesse hebt om jezelf bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heb je geen interesse dan zullen wij jouw gegevens niet bewaren.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan het maken van de juiste match tussen mens en werk. ROVINIJ opereert op het gebied van uitzenden, detacheren en werven en selecteren. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor één doel, namelijk u te bemiddelen naar de voor en bij jou best passende baan en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst uit te kunnen voeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Als je aangeeft gebruik te willen maken van onze dienstverlening, dan hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig bij indiensttreding:

  • Jouw NAW-gegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer
  • Jouw geboortedatum en geslacht
  • Jouw diploma’s, opleidingen en werkervaring (uw Curriculum Vitae)
  • Jouw wensen ten aanzien van een nieuwe werkkring, beschikbaarheid en verlof
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Op het moment dat je voor of via ROVINIJ daadwerkelijk aan de slag gaat, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Jouw BSN-nummer, nationaliteit en eventuele werk- en verblijfsvergunning
  • indien van toepassing: gegevens over (lichamelijke) beperkingen waarmee in een nieuwe werkomgeving rekening gehouden moet worden

ROVINIJ houdt zich aan de wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen. Zodra jouw gegevens niet langer bewaard mogen/hoeven te worden, worden ze door ons of door een officiële archiefvernietiger vernietigd.

ROVINIJ legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of, in andere gevallen, indien je daarvoor toestemming gegeven heeft. Je mag deze toestemming te allen tijde intrekken. Ook heb je recht op inzage in de gegevens die wij van je verzameld hebben en zijn wij verplicht op uw verzoek deze gegevens te corrigeren.

Als je inzage wil in de gegevens die wij van jou bewaren, of als jij je gegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

ROVINIJ kan en mag jouw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, overheidsinstanties (Belastingdienst en UWV), pensioenfondsen, arbodiensten en in overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht; denk hierbij aan Gerechtsdeurwaarders voor het uitvoeren van een loonbeslag.

Beveiliging

ROVINIJ doet er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Met externe partijen die gegevens verwerken in opdracht van ROVINIJ is overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kunt u daarover schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. Dit kan per mail naar mail@rovinij.nl of telefonisch naar telefoonnummer 024 3606222.

ROVINIJ kan veranderingen of aanvullingen aanbrengen in haar Privacy statement. De meest actuele versie staat altijd op de website. Deze versie is van november 2020.

  • Wij hechten hoge waarde aan uw privacy.
  • ROVINIJ doet er alles aan om uw gegevens optimaal te beveiligen.
  • Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens.
Contact opnemen

Ontvang vacatures direct in je mailbox