Privacystatement ROVINIJ dé zaak van mens en werk

Welkom op de site van ROVINIJ dé zaak van mens en werk.
ROVINIJ is gevestigd te Nijmegen, Van Schaeck Mathonsingel 6, postcode 6512 AP, Kamer van Koophandel nummer 10038901.

ROVINIJ hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers van haar website. Als u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te  verschaffen, dan respecteren en beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder uw persoonsgegevens achter te laten. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u zich via onze website inschrijft of aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op openbare websites waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen met de vraag of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan zullen wij uw gegevens niet bewaren.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan het maken van de juiste match tussen mens en werk. ROVINIJ opereert op het gebied van uitzenden, detacheren en werven en selecteren. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor één doel, namelijk u te bemiddelen naar de voor en bij u best passende baan en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst uit te kunnen voeren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Als u aangeeft gebruik te willen maken van onze dienstverlening, dan hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig bij indiensttreding:

  • uw NAW-gegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer
  • uw geboortedatum en geslacht
  • uw diploma’s, opleidingen en werkervaring (uw Curriculum Vitae)
  • uw wensen ten aanzien van een nieuwe werkkring, beschikbaarheid en verlof
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Op het moment dat u voor of via ROVINIJ daadwerkelijk aan de slag gaat, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • uw BSN-nummer, nationaliteit en eventuele werk- en verblijfsvergunning
  • indien van toepassing: gegevens over (lichamelijke) beperkingen waarmee in een nieuwe werkomgeving rekening gehouden moet worden

ROVINIJ houdt zich aan de wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen. Zodra uw gegevens niet langer bewaard mogen/hoeven te worden, worden ze door ons of door een officiële archiefvernietiger vernietigd.

ROVINIJ legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of, in andere gevallen, indien u daarvoor toestemming gegeven heeft. U mag deze toestemming te allen tijde intrekken. Ook heeft u recht op inzage in de gegevens die wij van u verzameld hebben en zijn wij verplicht op uw verzoek deze gegevens te corrigeren.

Als u inzage wil in de gegevens die wij van u bewaren, of als u gegevens wil wijzigen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij ROVINIJ.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

ROVINIJ kan en mag uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, overheidsinstanties (Belastingdienst en UWV), pensioensfondsen, arbodiensten en in overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht; denk hierbij aan Gerechtsdeurwaarders voor het uitvoeren van een loonbeslag.

 

Beveiliging

ROVINIJ doet er alles aan om uw gegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Met externe partijen die gegevens verwerken in opdracht van ROVINIJ is overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. Dit kan per mail naar mail@rovinij.nl of telefonisch naar telefoonnummer 024 3606222.

ROVINIJ kan veranderingen of aanvullingen aanbrengen in haar Privacystatement. De meest actuele versie staat altijd op de website. Deze versie is van november 2020.