Wijzigingen

Ben je verhuisd of heb je een nieuw rekeningnummer? Hier lees je hoe je wijzigingen in je persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft.

Je vindt hier ook hoe je je kunt uitschrijven bij ROVINIJ. Hoewel we je liever niet uit het oog verliezen, kan dat natuurlijk gebeuren. Bijvoorbeeld omdat je een vaste aanstelling hebt gekregen. Vergeet niet te vertellen waaróm je afscheid neemt, dat is nuttige informatie voor ons! Misschien is er een probleem dat we kunnen proberen op te lossen, of heb je tips om de dienstverlening naar onze medewerkers nog beter te maken.

Er is iets gewijzigd in mijn persoonlijke gegevens (bijv. achternaam, adres of rekeningnummer). Hoe pas ik dat aan?

Geef de verandering door aan jouw contactpersoon bij ROVINIJ of klik hier om je gegevens via de website te veranderen. De wijziging wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Hoe kan ik me uitschrijven bij ROVINIJ?

Meld je contactpersoon bij ROVINIJ dat je je wilt uitschrijven, of klik hier om je via de website uit te schrijven.

Ik ben ergens ontevreden over, wat te doen?

Leg je probleem eerst voor aan je consulent bij ROVINIJ. Komen jullie er samen niet uit, neem dan gerust contact op met een van de secretaresses. Vraag haar een afspraak in te plannen met Rob M. Visser, directeur van ROVINIJ. Hij maakt graag tijd om de kwestie met je te bespreken en op zoek te gaan naar een oplossing.

Salaris en CAO

Wil je meer weten over je pensioen en CAO? Of ben je benieuwd wanneer je salaris binnenkomt? Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen over het salaris en de CAO voor uitzendkrachten via ROVINIJ.

Laat het ons weten als jouw vraag ontbreekt!

Welke arbeidsvoorwaarden zijn bij ROVINIJ van toepassing?

ROVINIJ is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (de ABU), de grootste en toonaangevende belangenbehartiger van uitzendorganisaties in Nederland. De ABU stelt hoge eisen aan organisaties die lid willen worden en blijven. Kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid staan daarbij voorop. In de ABU CAO is een beloningsregeling opgenomen. Twee opties zijn mogelijk:

  • de beloningsregeling conform de CAO voor Uitzendkrachten
  • of de beloningsregeling conform de CAO/regeling die geldt bij de opdrachtgever waar je via ROVINIJ aan de slag gaat

Zodra je via ROVINIJ een baan hebt gevonden, informeren we je uitgebreid over de geldende CAO/regeling en wat deze voor jou inhoudt.

Heeft ROVINIJ een collectieve zorgverzekering?

Ja. Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, kun je tegen gunstige voorwaarden en met korting een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. Vraag je contactpersoon bij ROVINIJ om informatie.

Bouw ik pensioen op?

De Wet flexibiliteit en zekerheid en de CAO voor Uitzendkrachten hebben wat betreft pensioenopbouw een aantal dingen geregeld. Als je als uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Door onderbrekingen kan het zijn dat je er langer dan 26 weken over doet voordat je met de opbouw begint.

Werk je in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche? Dan kun je pensioen opbouwen via BPF Pensioen.

Ik heb vroeger voor ROVINIJ gewerkt. Heb ik pensioen opgebouwd?

De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor ROVINIJ hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenbeheerder is StiPP, deze is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 0084060.

Wanneer wordt mijn loon overgemaakt?

Ontvang je je salaris wekelijks, dan staat het op de woensdag na de gewerkte week rond 14.00 uur op je bankrekening. Komt jouw salaris binnen op een buitenlandse bankrekening, dan is het een dagje langer onderweg.

Krijg je je salaris eens in de vier weken gestort? Dan ontvang je het op de woensdagmiddag ná elke vierde week. Die telling gaat gelijk op met de weeknummers op de kalender. Het bedrag wordt dus overgemaakt op de woensdagen in week 5, 9, 13, 17 et cetera.

Kan ik een kopie van mijn jaaropgave krijgen?

Helaas, we kunnen de jaaropgave maar één keer verstrekken. Je ontvangt deze binnen de eerste zes weken van het nieuwe jaar. We versturen de opgave per post. Geef dus een eventuele verhuizing aan ons door, ook als je intussen niet meer via ROVINIJ werkt.

Verstrekt ROVINIJ een werkgeversverklaring?

Voor een hypotheek of lening kun je bij ROVINIJ een werkgeversverklaring aanvragen.

Kan ik via ROVINIJ een opleiding volgen?

Ja. Voor de uitzendkrachten die via ons werken, wordt een bijdrage gestort in een opleidingsfonds. Maak je daar gebruik van, dan wordt In de meeste gevallen een studieovereenkomst opgesteld. Dat betekent dat je (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als je de gemaakte afspraken niet nakomt.

Neem voor meer informatie over het volgen van een opleiding contact op met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Ziekte, kort verzuim en bijzonder verlof

Wat gebeurt er als je werkt via ROVINIJ en ziek wordt? En wanneer heb je recht op bijvoorbeeld kort verzuim of bijzonder verlof? Je leest het hier.

Heb je aanvullende vragen? Stel ze aan ons!

Wat is bijzonder verlof en wanneer heb ik er recht op?

Wanneer je andere verplichtingen hebt onder werktijd, heb je als uitzendkracht onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof. Denk hierbij aan een doorbetaalde dag voor bruiloften, begrafenissen of (on)verwacht tandarts- of doktersbezoek. Dat wordt kort verzuim en bijzonder verlof genoemd.

Of je volledig wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt en de fase waarin je zit. Je bouwt in principe een percentage aan reserveringen op voor kort verzuim, dit vind je terug op je loonstrook. Als je er gebruik van maakt, word je uitbetaald tot het maximaal gespaarde bedrag. Wanneer dit niet genoeg is, kun je eventueel een verlofdag opnemen.

Wat is kort verzuimverlof en wanneer heb ik er recht op?

Wanneer je een dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek hebt onder werktijd, heb je als uitzendkracht onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof. Denk hierbij aan een dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek die spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen is. In deze gevallen betalen wij het loon door.

Er zijn een aantal ‘spelregels’ aan kort verzuimverlof verbonden:

  • Dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoeken worden zo vroeg of zo laat mogelijk op de dag gepland.
  • Maximaal één uur verlof voor een dokters- of tandartsbezoek (uitzonderingen in overleg).
  • Dokters- en tandartsbezoeken worden doorbetaald, mits de medewerker hiervan een bewijs heeft.
  • De vervolgafspraak bij fysiotherapeut, coach of psycholoog is in de meeste gevallen voorzien en dus buiten werktijd te plannen. Uitzonderingen in goed overleg.
  • Een part-time medewerker plant zijn of haar dokters- en tandartsbezoek niet tijdens werktijd.

Of je volledig wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt en de fase waarin je zit. Je bouwt in principe een percentage aan reserveringen op voor kort verzuim, dit vind je terug op je loonstrook. Als je er gebruik van maakt, word je uitbetaald tot het maximaal gespaarde bedrag. Wanneer dit niet genoeg is, kun je eventueel een verlofdag opnemen.

Wat gebeurt er als ik ziek word?

Zit je als uitzendkracht in fase A (t/m 78 weken gewerkt) en heb je een contract met uitzendbeding, dan is het wettelijk zo bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt als je ziek wordt. Zodra je weer beter bent, kijken we of we een nieuwe arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten.

In de periode dat je ziek bent ontvang je ziekengeld van ROVINIJ. De eerste twee ziektedagen gelden echter als wachtdagen. Die worden niet gecompenseerd. Voor deze wachtdagen ontvang je wel een vergoeding, die staat op je loonstrook als wachtdagcompensatie. Omdat iedereen deze toeslag sowieso ontvangt, word je dus eigenlijk beloond als je niet vaak ziek bent.

Contract

Hoe werkt het fasensysteem voor uitzendkrachten? Kan je opdrachtgever een proeftijd vragen? En is er een opzegtermijn als een bedrijf geen werk meer voor je heeft?

Hier vind je uitleg over bijzonderheden omtrent je contract als uitzendkracht bij ROVINIJ. Is het niet helemaal duidelijk? Geef even een seintje, dan kijken we mee.

Wat houdt het fasensysteem in?

Als uitzendkracht doorloop je drie fasen:

Fase A – anderhalf jaar flexibiliteit

Deze fase duurt 78 gewerkte weken. Het aantal uren per week is hierbij niet van belang. De telling in deze fase start opnieuw als je zes maanden of langer niet gewerkt hebt in Fase A.

Fase B – bepaalde tijd

Als je fase A hebt doorlopen en werkzaam blijft voor ROVINIJ, dan ga je naar fase B. Deze fase duurt maximaal vier jaar of zes contracten. In deze fase worden contracten voor bepaalde tijd afgesloten. De duur van de contracten is variabel en wordt in overleg met jou en de opdrachtgever waar je werkt door ROVINIJ bepaald. Word je in fase B langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan begin je opnieuw in fase A.

Fase C – onbepaalde tijd

Heb je fase B voltooid en blijf je voor ROVINIJ werken, dan kom je in fase C. Dit betekent dat een contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Word je in deze fase langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan ga je terug naar fase A.

Krijg ik een proeftijd bij mijn nieuwe opdrachtgever?

Als je een uitzendovereenkomst van zes maanden of korter hebt, mag de opdrachtgever geen proeftijd meer inlassen. Duurt de overeenkomst tussen de zes maanden en twee jaar, dan mag een eventuele proeftijd maximaal één maand duren. Bij overeenkomsten voor twee jaar of langer is dat maximaal twee maanden.

Is mijn opdrachtgever verplicht een opzegtermijn in acht te nemen?

Heb je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, dan is je opdrachtgever verplicht je minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst eindigt of wordt verlengd. Dat is de zogenaamde aanzegplicht. Doet de werkgever dit niet, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding van maximaal één bruto maandsalaris. Bespreek dit met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Heb ik recht op betaling als ik tijdelijk geen opdracht heb?

Als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest, heb je recht op een transitievergoeding. Dat geldt overigens niet als de uitzendovereenkomst met je opdrachtgever op jouw initiatief beëindigd is. Alleen de gewerkte weken tellen mee, eventuele onderbrekingen tussen opdrachten niet. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je arbeidsverleden.

Wat als mijn huidige opdrachtgever geen werk meer heeft?

Wij zorgen ervoor dat de zaken voor jou op een goede manier worden afgehandeld. Vervolgens gaan we in onderling overleg op zoek naar een andere baan.

Hoe vraag ik WW aan?

Je kunt WW aanvragen via deze link. Kom je er niet uit? Maak een afspraak met een consulent bij ROVINIJ, dan helpen wij je om het te regelen.