Veelgestelde vragen

Op deze pagina hebben wij een aantal vragen verzameld die opdrachtgevers ons stellen. Hier vindt u snel informatie over: inlenersaansprakelijkheid, btw, aansluitnummers van ROVINIJ bij de pensioenfondsen, het fasensysteem en opzegtermijnen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u gerust contact op, we denken graag met u mee.

Hoe word ik gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid?

ROVINIJ is lid van de ABU en aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Wij worden periodiek gecontroleerd op onze afdrachten voor de belastingen, sociale premies en op documentcontrole. SNA is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2. Door deze keurmerken bent u gevrijwaard voor inlenersaansprakelijkheid.

Aanvullend kunt u de volgende documenten downloaden:
een kopie van de G-rekeningovereenkomst;
het uittreksel van het Handelsregister;
een periodieke Wka-verklaring van de fiscus, die bewijst dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Wat zijn de aansluitnummers van ROVINIJ bij BPF Schilders en BPR Bouw?

Die luiden als volgt:
• BPF Schilders: 00360012/2
• BPF Bouw: 05-305437-5

Wat te doen met BTW?

In alle gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan, is de BTW verlegd. Dit houdt in dat ROVINIJ u geen BTW in rekening brengt.

Wat houdt het fasensysteem van de ABU in?

ROVINIJ is officieel lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU), dé belangenbehartiger van uitzendorganisaties in Nederland. De ABU stelt hoge eisen aan iedere organisatie die lid is of wil worden. Kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid staan voorop.

Fase A

Fase A is van toepassing zolang een uitzendkracht nog geen 78 weken heeft gewerkt. Elke week waarin is gewerkt telt mee, het aantal uren is daarbij niet van belang. De uitzendkracht kan in deze fase telkens een nieuwe opdracht aangaan bij dezelfde of bij verschillende opdrachtgever(s). Is een uitzendkracht 26 weken niet uitgezonden, dan begint de telling van 78 weken opnieuw.

In fase A werkt een uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij met ROVINIJ een overeenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten. Een uitzendbeding bepaalt dat een uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer u als opdrachtgever te kennen geeft dat u geen gebruik meer wilt maken van de inzet van de uitzendkracht. Let op: de mogelijkheid om het uitzendbeding te hanteren is sinds 1 januari 2015 wettelijk beperkt tot maximaal 78 weken.

Fase B

Als een uitzendkracht na voltooiing van fase A blijft werken voor ROVINIJ, dan komt deze in fase B. Deze fase duurt maximaal vier jaar of zes contracten. De duur van de contracten bepalen opdrachtgever (u) en uitzendorganisatie (ROVINIJ) samen. Wordt een uitzendkracht 26 weken niet uitgezonden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Fase C

Is fase B voltooid en blijft de uitzendkracht werken voor ROVINIJ, dan volgt fase C. In deze fase krijgt de de medewerker een contract voor onbepaalde tijd.

Ook een contract voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden. Hiervoor gelden de wettelijke vereisten van opzegging via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter. De opzegtermijn is drie maanden, voor zowel uitzendkracht als uitzendbureau, tenzij in goed overleg anders wordt overeengekomen.

Gaat de uitzendmedewerker na opzegging van het contract een nieuwe uitzendovereenkomst aan, dan valt deze bij een onderbreking korter dan 26 weken terug naar het begin van fase B. Ging het om een tussenpoos van 26 weken of langer, dan begint de medewerker weer in fase A.

Welke opzegtermijnen gelden als ik geen werk heb voor een vakkracht?

Als opdrachtgever via ROVINIJ dient u rekening te houden met de volgende opzegtermijnen:

Gewerkte termijn
Fase A
Fase A contract
Fase B
Fase C
Opzegtermijn
14 kalenderdagen
28 kalenderdagen
28 kalenderdagen
3 maanden