Inschrijven

Ga je op intakegesprek bij ROVINIJ en wil je goed beslagen ten ijs komen? Hier lees je welke documenten handig zijn om mee te nemen. Sta je al ingeschreven en wil je juist weten hoe je wijzigingen in je persoonlijke gegevens kunt doorgeven? Ook dan kun je op deze pagina een antwoord vinden op je vraag.

Hoewel we je liever niet uit het oog verliezen, kan het natuurlijk ook zijn dat je je juist wilt uitschrijven. Bijvoorbeeld omdat je een vaste aanstelling hebt gekregen. Vergeet niet te vertellen waaróm je afscheid neemt, dat is nuttige informatie voor ons! Wie weet heb je tips waarmee we de dienstverlening naar onze medewerkers nog beter kunnen maken.

Ik ben uitgenodigd voor een intake bij ROVINIJ. Wat kan ik meenemen naar het gesprek?

Een goede voorbereiding is het halve werk! Neem onderstaande documenten en gegevens mee naar je intake:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • je curriculum vitae
 • je zorgverzekeringspasje
 • je bankrekeningnummer
 • je rijbewijs, als je dat hebt
 • kopieën van diploma’s en getuigschriften

Er is iets gewijzigd in mijn persoonlijke gegevens (bijv. achternaam, adres of rekeningnummer). Hoe pas ik dat aan?

Geef de verandering door aan jouw contactpersoon bij ROVINIJ of klik hier om je gegevens via de website te veranderen. De wijziging wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Hoe kan ik me uitschrijven bij ROVINIJ?

Meld je contactpersoon bij ROVINIJ dat je je wilt uitschrijven, of klik hier om je via de website uit te schrijven.

Beloning

Je hebt een vacature gezien bij ROVINIJ en wilt solliciteren. Maar hoe zit het met salaris? Wat ga je verdienen? Volgens welke CAO word je beloond? En moet je een deel van je inkomsten afdragen aan ROVINIJ? Het antwoord op die laatste vraag kunnen we alvast verklappen: nee.

Lees verder voor antwoorden op je vragen over de beloning van de functies van ROVINIJ.

Wat ga ik verdienen als uitzendkracht?

Wat je als uitzendkracht gaat verdienen, hangt af van je opleiding en ervaring en van de functie die je gaat vervullen. De CAO voor Uitzendkrachten kent eigen loonschalen, maar biedt ook de mogelijkheid de salarisregeling van het bedrijf waar je werkt te volgen. Uitzendkrachten die hetzelfde werk doen als de vaste medewerkers in een bedrijf, hebben recht op dezelfde salarisregeling als hun collega’s op de werkvloer.

Omdat er zo veel verschillende regelingen zijn, kunnen wij hier geen informatie geven over de salarisregelingen van onze opdrachtgevers. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn bij ROVINIJ van toepassing?

ROVINIJ is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (de ABU), de grootste en toonaangevende belangenbehartiger van uitzendorganisaties in Nederland. De ABU stelt hoge eisen aan organisaties die lid willen worden en blijven. Kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid staan daarbij voorop. In de ABU CAO is een beloningsregeling opgenomen. Twee opties zijn mogelijk:

 • de beloningsregeling conform de CAO voor Uitzendkrachten
 • of de beloningsregeling conform de CAO/regeling die geldt bij de opdrachtgever waar je via ROVINIJ aan de slag gaat

Zodra je via ROVINIJ een baan hebt gevonden, informeren we je uitgebreid over de geldende CAO/regeling en wat deze voor jou inhoudt.

Houdt ROVINIJ een deel van mijn salaris in?

Nee. De opdrachtgever waar je via ons jouw werkzaamheden verricht, betaalt aan ROVINIJ iets extra’s bovenop het salaris om daarmee onder andere loonbelasting, sociale premies en de dienstverlening van ROVINIJ te bekostigen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, zijn je arbeidsvoorwaarden goed geregeld in de CAO. Lees hier wat dat betekent voor onder andere je zorgverzekering en pensioen.

Kun je wegens speciale omstandigheden een dag niet werken? Hier vind je ook de voorwaarden voor bijzonder verlof.

Wist je trouwens dat ROVINIJ mogelijkheden biedt om een cursus of een opleiding te volgen? Lees in onderstaande meer over het hoe en wat.

Heeft ROVINIJ een collectieve zorgverzekering?

Ja. Als je via ROVINIJ aan de slag gaat, kun je tegen gunstige voorwaarden en met korting een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. Vraag je contactpersoon bij ROVINIJ om informatie.

Bouw ik pensioen op?

De Wet flexibiliteit en zekerheid en de CAO voor Uitzendkrachten hebben wat betreft pensioenopbouw een aantal dingen geregeld. Als je als uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Door onderbrekingen kan het zijn dat je er langer dan 26 weken over doet voordat je met de opbouw begint.

Werk je in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche? Dan kun je pensioen opbouwen via BPF Pensioen.

Ik heb vroeger voor ROVINIJ gewerkt. Heb ik pensioen opgebouwd?

De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor ROVINIJ hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenbeheerder is StiPP, deze is bereikbaar op het telefoonnummer: 088 0084060.

Wat is bijzonder verlof en wanneer heb ik er recht op?

Wanneer je andere verplichtingen hebt onder werktijd, heb je als uitzendkracht onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof. Denk hierbij aan een doorbetaalde dag voor bruiloften, begrafenissen of (on)verwacht tandarts- of doktersbezoek. Dat wordt kort verzuim en bijzonder verlof genoemd.

Of je volledig wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt en de fase waarin je zit. Je bouwt in principe een percentage aan reserveringen op voor kort verzuim, dit vind je terug op je loonstrook. Als je er gebruik van maakt, word je uitbetaald tot het maximaal gespaarde bedrag. Wanneer dit niet genoeg is, kun je eventueel een verlofdag opnemen.

Kan ik via ROVINIJ een opleiding volgen?

Ja. Voor de uitzendkrachten die via ons werken, wordt een bijdrage gestort in een opleidingsfonds. Maak je daar gebruik van, dan wordt In de meeste gevallen een studieovereenkomst opgesteld. Dat betekent dat je (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als je de gemaakte afspraken niet nakomt.

Neem voor meer informatie over het volgen van een opleiding contact op met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Wat is kort verzuimverlof en wanneer heb ik er recht op?

Wanneer je een dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek hebt onder werktijd, heb je als uitzendkracht onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof. Denk hierbij aan een dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek die spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen is. In deze gevallen betalen wij het loon door.

Er zijn een aantal ‘spelregels’ aan kort verzuimverlof verbonden:

 • Dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoeken worden zo vroeg of zo laat mogelijk op de dag gepland.
 • Maximaal één uur verlof voor een dokters- of tandartsbezoek (uitzonderingen in overleg).
 • Dokters- en tandartsbezoeken worden doorbetaald, mits de medewerker hiervan een bewijs heeft.
 • De vervolgafspraak bij fysiotherapeut, coach of psycholoog is in de meeste gevallen voorzien en dus buiten werktijd te plannen. Uitzonderingen in goed overleg.
 • Een part-time medewerker plant zijn of haar dokters- en tandartsbezoek niet tijdens werktijd.

Of je volledig wordt doorbetaald, hangt af van het soort contract dat je hebt en de fase waarin je zit. Je bouwt in principe een percentage aan reserveringen op voor kort verzuim, dit vind je terug op je loonstrook. Als je er gebruik van maakt, word je uitbetaald tot het maximaal gespaarde bedrag. Wanneer dit niet genoeg is, kun je eventueel een verlofdag opnemen.

Contract

Als je werkt als uitzendkracht, zit je contract iets anders in elkaar dan bij een vaste baan. Je aanstelling werkt met drie fasen. Op deze pagina lees je daar meer over.

Daarnaast zetten we op een rijtje wat de wijziging van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 betekent voor je proeftijd, de opzegtermijn van je werkgever en de transitievergoeding.

Wat houdt het fasensysteem in?

Als uitzendkracht doorloop je drie fasen:

Fase A – anderhalf jaar flexibiliteit

Deze fase duurt 78 gewerkte weken. Het aantal uren per week is hierbij niet van belang. De telling in deze fase start opnieuw als je zes maanden of langer niet gewerkt hebt in Fase A.

Fase B – bepaalde tijd

Als je fase A hebt doorlopen en werkzaam blijft voor ROVINIJ, dan ga je naar fase B. Deze fase duurt maximaal vier jaar of zes contracten. In deze fase worden contracten voor bepaalde tijd afgesloten. De duur van de contracten is variabel en wordt in overleg met jou en de opdrachtgever waar je werkt door ROVINIJ bepaald. Word je in fase B langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan begin je opnieuw in fase A.

Fase C – onbepaalde tijd

Heb je fase B voltooid en blijf je voor ROVINIJ werken, dan kom je in fase C. Dit betekent dat een contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Word je in deze fase langer dan zes maanden niet uitgezonden, dan ga je terug naar fase A.

Begin en einde contract: wijzigingen Wwz

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) gewijzigd. We leggen graag uit wat de veranderingen betekenen bij het begin (proeftijd) en einde van een opdracht (aanzegplicht), en tussen twee opdrachten in (transitievergoeding).

Krijg ik een proeftijd bij mijn nieuwe opdrachtgever?

Als je een uitzendovereenkomst van zes maanden of korter hebt, mag de opdrachtgever geen proeftijd meer inlassen. Duurt de overeenkomst tussen de zes maanden en twee jaar, dan mag een eventuele proeftijd maximaal één maand duren. Bij overeenkomsten voor twee jaar of langer is dat maximaal twee maanden.

Is mijn opdrachtgever verplicht een opzegtermijn in acht te nemen?

Heb je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, dan is je opdrachtgever verplicht je minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst eindigt of wordt verlengd. Dat is de zogenaamde aanzegplicht. Doet de werkgever dit niet, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding van maximaal één bruto maandsalaris. Bespreek dit met je contactpersoon bij ROVINIJ.

Heb ik recht op betaling als ik tijdelijk geen opdracht heb?

Als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest, heb je recht op een transitievergoeding. Dat geldt overigens niet als de uitzendovereenkomst met je opdrachtgever op jouw initiatief beëindigd is. Alleen de gewerkte weken tellen mee, eventuele onderbrekingen tussen opdrachten niet. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je arbeidsverleden.